Jak rozliczyć subwencję z PFR?

Jak rozliczyć subwencję z PFR?

Subwencja z Polskiego Funduszu Rozwoju nie jest przychodem i dla celów podatku dochodowego traktowana jest jak pożyczka, która nie podlega zaliczeniu do przychodów podatkowych – potwierdził dyrektor KIS w interpretacji o sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.707.2020.2.AP.

Co wyjaśnił Dyrektor KIS?

Wypłata środków z Polskiego Funduszu Rozwoju jest zatem dla przedsiębiorcy neutralna podatkowo. Neutralność podatkowa oznacza, że przychód podatkowy nie powstaje także z racji tego, że otrzymana pożyczka jest nieoprocentowana. Nieoprocentowanie pożyczki jest bowiem ogólnie ustaloną zasadą programu przyznawania pomocy w ramach Tarczy Antykryzysowej. Jednocześnie – biorąc pod uwagę, że otrzymanie pożyczki w ramach Tarczy Antykryzysowej nie stanowi przychodu podatkowego, a otrzymana pożyczka i wypłata środków przez PFR jest dla przedsiębiorcy neutralna podatkowo, to – zwrotu pożyczki otrzymanej w ramach Tarczy Antykryzysowej również Wnioskodawca nie zalicza do kosztów uzyskania przychodów.

Skoro dla celów podatku dochodowego subwencja otrzymana w ramach tzw. tarczy antykryzysowej traktowana jest jak pożyczka, która nie podlega zaliczeniu do przychodów podatkowych, to wydatki z niej sfinansowane kwalifikowane są do kosztów uzyskania przychodów na ogólnych zasadach. Wszystkie wydatki, które zostały pokryte ze środków przekazanych przez Polski Fundusz Rozwoju S.A., podlegają zaliczeniu do kosztów podatkowych, jeżeli spełniają ogólne przesłanki wynikające z ustaw podatkowych do takiej ich kwalifikacji. Kwalifikacji wydatków jako kosztów uzyskania przychodów nie zmienia także ewentualne umorzenie pożyczki.

Dyrektor KIS zwrócił też uwagę, że w przypadku, kiedy wynagrodzenie pracowników oraz należne od nich składki na ubezpieczenia społeczne w części, w jakiej zostały dofinansowane, nie zostały zaliczone do kosztów podatkowych, dofinansowanie tych kosztów nie stanowi też przychodu podatkowego (art. 14 ust. 3 pkt 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Zgodnie bowiem z ww. przepisem, do przychodów nie zalicza się zwróconych innych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.