Instrumenty kontroli wymiany walutowej dla inwestorów zagranicznych w Turcji.

Instrumenty kontroli

Według Dekretu o Ochronie Wartości Waluty Tureckiej nr 32, który reguluje wymagania kontroli i wymiany walut, inwestorzy zagraniczni mają prawo do repatriacji; (i) zysku netto , (ii) dywidend, (iii) wpływów generowanych przez sprzedaż, likwidację i odszkodowania, (iv) wpływu z tytułu licencji, zarządu lub umów o podobnym charakterze, które wynikają z ich transakcji i operacji w Turcji.

Należy również zauważyć, że inwestorzy zagraniczni mogą przetransferować te kwoty za granicę za pośrednictwem tureckich banków w obcej walucie lub tureckiej lirze. Jednakże, jeżeli kwota jest wyższa lub równa 50.000 USD (pięćdziesiąt tysięcy dolarów amerykańskich), turecki bank prowadzący zlecenie musi powiadomić odpowiednie władze tureckie w terminie 30 dni od dnia transakcji. Płatności z tytułu eksportu, importu i transakcji niewidocznych są zwolnione od tej reguły.