Brazylijskie rozporządzenie w sprawie egzekwowania LGPD dla małych agentów przetwarzania danych

Obowiązkowe organy Zarządzającego Alternatywną Spółką Inwestycyjną (ZASI).

W styczniu Krajowy Urząd Ochrony Danych (ANPD) opublikował rozporządzenie o egzekwowaniu LGPD dla małych agentów przetwarzania danych. Rozporządzenie ma na celu pokierowanie małymi agentami przetwarzającymi dane w dostosowaniu się do LGPD, w oparciu o zakresy przewidziane w art. 55-J pkt XVIII ustawy.

Na potrzeby Rozporządzenia, mali agenci przetwarzający dane i przejmujący obowiązki typowych dla administratora lub operatora to:

– mikro firmy;

– małe przedsiębiorstwa;

– startupy,

– osoby prawne podlegające prawu prywatnemu, w tym osoby non-profit,

– osoby fizyczne;

– niespersonalizowane podmioty prywatne przetwarzające dane osobowe.

Wśród zmian przewidzianych dla małych agentów należy zwrócić uwagę na:

  1. a) brak obowiązku wyznaczenia administratora danych osobowych – jest wystarczające, aby zapewnić kanał komunikacji z posiadaczem danych;
  2. b) wydłużony termin zastosowania się do niektórych obowiązków prawnych, w tym powiadamiania o incydentach bezpieczeństwa i odpowiadania na prośby posiadaczy danych;
  3. c) możliwość przygotowania i prowadzenia uproszczonego rejestru operacji przetwarzania danych osobowych.

Aby uzyskać dostęp do opublikowanego rozporządzenia, kliknij w link: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-cd/anpd-n-2-de-27-de-janeiro-de-2022-376562019