Tarcza 9.0. – na jakie wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy?

tarcza branżowa

Przedłużające się utrzymywanie ograniczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej budzi coraz większy niepokój przedsiębiorców, którzy zostali nimi objęci. Zgodnie z zapowiedziami rządzących, zdecydowano się zwiększyć zakres już udzielonej pomocy państwa, czego rezultatem jest uchwalona w dniu 16 kwietnia nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19. Tak, jak to miało miejsce do tej pory, w dalszym ciągu pomoc dotyczy tylko niektórych branż pokrzywdzonych w wyniku stosowania obostrzeń, jednak tym razem w nieco szerszym zakresie.

Poniżej przedstawiamy opis najważniejszych zmian rozporządzenia.

  1. Zmiana terminu, na podstawie którego ustalane będzie prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności o określonym kodzie PKD.

Warunkiem skorzystania z instrumentów pomocowych przewidzianych dotychczasowym rozporządzeniem było prowadzenie działalności gospodarczej o określonym kodzie PKD na dzień 30 listopada 2020 r. Aby zwiększyć krąg podmiotów, które są uprawnione do skorzystania ze wsparcia określonego rozporządzeniem, dokonano zmiany ww. terminu na dzień 31 marca 2021 r. Oznacza to, że od dnia 26 kwietnia, warunek prowadzenia danej działalności będzie ustalane na koniec marca.

  1. Wprowadzenie dodatkowego odniesienia dla spadku przychodów.

Wsparcie na mocy rozporządzenia uzależnione jest od wykazania przez przedsiębiorcę określonego spadku przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej. Dotychczas do porównania należało przyjmować przychody z miesiąca poprzedniego lub z analogicznego miesiąca roku 2020 r. Obecnie jako dane porównawcze można przyjąć również luty lub wrzesień 2020 r.

  1. Wydłużenie zwolnienia z opłacania składek ZUS.

Od dnia 4 maja 2021 r. część przedsiębiorców będzie miała możliwość wnioskowania o zwolnienie z opłacania składek ZUS za dwa kolejne miesiące, tj. marzec i kwiecień 2021 r. Przedsiębiorcom, którzy na dzień 31 marca 2021 r. prowadzili działalność oznaczoną w rejestrze jako przeważająca kodami: 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.71.Z, 47.72.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z – przysługuje zwolnienie za oba wskazane miesiące, natomiast w przypadku kodów: 49.32.Z, 49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z. – przysługuje zwolnienie jedynie za marzec. Warunkiem uzyskania zwolnienia jest bycie zgłoszonym do ZUS jako płatnik składek na dzień 31 marca 2021 r. oraz wykazanie co najmniej 40% spadku przychodów z działalności.

  1. Dofinansowanie do wynagrodzeń.

Do dnia 30 czerwca 2021 r. niektórzy przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o ponowne dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w wysokości 2000 zł w przeliczeniu na pełen etat, maksymalnie za 3 miesiące. O świadczenie będzie można ubiegać się dwukrotnie, jednak ponowny wniosek nie będzie mógł obejmować okresu, którego dotyczył wniosek poprzedni. Wsparcie tego rodzaju przewidziane jest dla przedsiębiorców, których przeważająca działalność gospodarcza na dzień 31 marca 2021 r. była oznaczona jednym z następujących kodów: 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z,47.64.Z, 47.65.Z, 47.71.Z, 47.72.Z, 47.75.Z, 47.77.Z,49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.02.Z, 96.04.Z, 96.09.Z. oraz wykażą co najmniej 40% spadek przychodów.

  1. Dotacja 5000 zł.

Kontynuowane będzie również wsparcie w formie dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy, o które będzie można wnioskować od dnia 26 kwietnia do dnia 31 sierpnia 2021 r. Łącznie z dotychczasowym wsparciem tego rodzaju przyznanym na mocy rozporządzenia, w zależności od kodu PKD przeważającej działalności na dzień 31 marca 2021 r., w niektórych przypadkach dotację będzie można otrzymać aż pięciokrotnie.

  1. Świadczenie postojowe.

Nowelizacja przewiduje również dalszą wypłatę świadczeń postojowych dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, którzy wykażą co najmniej 40% spadek przychodów, a ich przeważająca działalność oznaczona jest konkretnym kodem. W przepisach określono, że świadczenie można otrzymać maksymalnie pięciokrotnie, przy czym ilość świadczeń zależeć będzie od kodu PKD, jakim oznaczona jest ich przeważająca działalność – podobnie jak w przypadku dotacji ze starostwa. Wnioski o wypłatę kolejnych świadczeń będzie można składać od dnia 4 maja 2021 r.