Ceny Transferowe

Kancelaria świadczy usługi w zakresie sporządzania dokumentacji podatkowej. W ramach usługi oferujemy:

– analizę transakcji przeprowadzanych przez Klientów w kontekście ich ryzyka w zakresie zastosowanych cen transakcyjnych
– przygotowanie alternatywnych sposobów przeprowadzania transakcji
– przygotowywanie dokumentacji dla celów podatkowych
– doradztwo w toku sporu z organami skarbowymi