ŁUKASZ KLIMCZAK

Adwokat Łukasz Klimczak jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.
W latach 2007-2012 odbył dzienne studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, które ukończył z wynikiem dobrym. W 2012 roku obronił pracę magisterską pod tytułem „Instytucja zobowiązania sprawcy do naprawienia szkody w postępowaniu karnym”, napisaną w Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki, pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Tomasza Grzegorczyka.
W latach 2005-2010 odbył dzienne studia I i II stopnia na kierunku „administracja” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, które ukończył z wynikiem dobrym plus. W 2010 roku obronił pracę magisterską pod tytułem „Zasady ogólne postępowania egzekucyjnego w administracji”, napisaną w Katedrze Polskiego Postępowania Administracyjnego, pod kierunkiem Śp. prof. zw. dr hab. Janusza Borkowskiego.
W latach 2013-2016 odbył aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Wykonywanie zawodu adwokata rozpoczął od 2017 roku, po złożeniu egzaminu zawodowego oraz uzyskaniu wpisu na listę adwokatów.
Doświadczenie zawodowe zdobywał już w trakcie studiów prawniczych współpracując z jedną łódzkich kancelarii adwokackich, kontynuując współpracę w czasie odbywania aplikacji adwokackiej. Jako adwokat współpracował z jedną z warszawskich kancelarii o profilu gospodarczym. Dzięki wieloletniej pracy zawodowej posiada doświadczenie w obsłudze prawnej klientów korporacyjnych oraz indywidualnych.
Jest współautorem artykułów pt.: „Podatkowe skutki łączenia i podziału spółek” oraz „Skutki podatkowe aportów do spółek”, zamieszczonych w publikacji „Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019” wyd. C.H. Beck (także za lata 2018 i 2017).

Specjalizacje:

  • Prawo spółek,
  • Prawo handlowe,
  • Prawo karne,
  • Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne.

Doświadczenie:

  • Liczne zmiany form prawnych podmiotów gospodarczych ( przekształcenia, aporty ),
  • Udział w postępowaniu grupowym przeciwko zagranicznemu podmiotowi sektora bankowego,
  • Reprezentowanie klientów w sporach przeciwko podmiotom sektora finansowego,
  • Świadczenie usług prawnych na rzecz przedsiębiorców, również w zakresie prawa karnego
Łukasz Klimczak
ŁUKASZ KLIMCZAK
Adwokat
Języki :

Angielski