ANNA SOBCZYK

Radca prawny – mgr Anna Daria Sobczyk, jest absolwentką kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Studia ukończone z wynikiem dobrym plus.
W 2014 roku obroniła pracę magisterską pod tytułem „Analiza wybranych umów przenoszących władztwo nad zwierzęciem domowym, ze szczególnym uwzględnieniem umów których przedmiotem jest pies albo kot z udokumentowanym pochodzeniem.”, pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Małgorzaty Świderskiej.
Obrona pracy magisterskiej na ocenę bardzo dobrą.
Od 2016 r. do 2019 r. odbywała aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców prawnych w Łodzi.
Posiada ponad 4-letnie doświadczenie w pracy w Kancelariach Radców Prawnych.
Z Kancelarią związana od 4 lat.

Doświadczenie

  • reprezentowała czołowy polski Klub sportowy w postępowaniach arbitrażowych
  • reprezentowała czołową spółkę budowlaną w sporach o łącznej wartości ok 9 mln zł
  • reprezentowała polski podmiot budowlany w sporze z niemieckim kontrahentem, spór dotyczył umowy poddanej prawu niemieckiemu, na łączną wartość powyżej 10 mln zł

Specjalizacja

  • prawo sportowe
  • prawo cywilne
  • prawo gospodarcze
  • prawo zamówień publicznych