Sukces Kancelarii w sprawie CHF: Sąd wstrzymał obowiązek dokonywania spłat rat kredytu w Banku Millennium

prawo publiczne

Szanowni Państwo,

mamy dobrą wiadomość. Otóż Sąd Okręgowy w Sieradzu, I Wydział Cywilny udzielił zabezpieczenia powództwa poprzez ustalenie, że w czasie trwania procesu ulega wstrzymaniu obowiązek naszych Klientów płacenia na rzecz Banku Millennium S.A. rat kapitałowo-odsetkowych wynikających z umowy o kredyt hipoteczny, poczynając od stycznia 2024 roku.

To oznacza, że nasi Klienci mają prawo nie płacić rat kredytu – do czasu zakończenia postępowania.

W przypadku wygrania sprawy, obowiązek płacenia rat już nie wróci, bo umowa kredytu zostanie unieważniona.