DCT – UWAGA: zmiana terminów dokumentacyjnych i sprawozdawczych za rok 2022 r. !

Szanowni Państwo,

informujemy, że nastąpiła zmiana terminów dokumentacyjnych i sprawozdawczych za rok 2022 r. w zakresie cen transferowych.

Podatnicy wypełniający obowiązki sprawozdawcze za 2022 r. będą zobligowani do przestrzegania następujących terminów:

  • do końca 10. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego – sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych wraz z analizami cen transferowych
  • do końca 11. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego – złożenie informacji o cenach transferowych TPR-C
  • do końca 12. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego – dokumentacja grupowa Master File (o ile istnieje obowiązek)

Ponadto, formularz TPR-C będzie podpisywany przez:

  • osobę fizyczną – w przypadku podmiotu powiązanego będącego osobą fizyczną,
  • osobę upoważnioną przez przedsiębiorcę zagranicznego do reprezentowania go w oddziale – w przypadku podmiotu powiązanego będącego przedsiębiorcą zagranicznym posiadającym oddział działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • kierownika jednostki w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości, a w przypadku gdy jednostką kieruje organ wieloosobowy – przez wyznaczoną osobę wchodzącą w skład tego organu.

W związku z powyższym warto mieć na uwadze, że czas pozostały na sporządzenie dokumentacji cen transferowych jest w tym roku krótszy, niż w poprzednim.

Zapraszamy do kontaktu już teraz w celu omówienia szczegółów dotyczących sporządzenia dokumentacji.