Sektor Transportu, Spedycji i Logistyki stanowi jeden z lepiej rozwijających się sektorów w praktyce Kancelarii.

Klienci Kancelarii działają w branży TSL oraz sektorze publicznego transportu zbiorowego.

Doradzamy zarówno na rzecz przedsiębiorców prywatnych, jak i podmiotów publicznych, w szczególności jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli oraz spółek komunalnych.

Zakres doradztwa:

 • Stała obsługa prawna
  W ramach stałej obsługi prawnej doradzamy Klientom we wszelkich aspektach ich działalności.
  Przygotowujemy i negocjujemy umowy dotyczące przewozów krajowych oraz międzynarodowych (CMR), umowy spedycyjne, umowy dotyczące przeładunku, składu, przechowania towarów, a także umowy dotyczące środków transportowych.
  Przygotowujemy dla naszych Klientów rozwiązania minimalizujące ich ryzyka i limitujące ich odpowiedzialność.
 • Reprezentacja przed sądami powszechnymi i administracyjnymi
  Wspieramy naszych Klientów przy prowadzeniu sporów, czy to z kontrahentami, czy organami administracji publicznej.
  W ramach tej usługi przejmujemy pełne zastępstwo Klienta przed sądami.
 • Obsługa zamówień publicznych
  Doradzamy naszym Klientom, którzy są obowiązani do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
  Pomagamy im przygotować dokumentację przetargową i przeprowadzić całe postępowanie.
  Wspieramy również naszych Klientów, którzy występują w charakterze Wykonawców.
  Doradzamy im w zakresie składania ofert, reprezentujemy ich na etapie odwoławczym.
 • Wybór optymalnej formy prawnej
  Doradzamy Klientom w jakiej formie prowadzić działalność gospodarczą, by jak najdalej zlimitować ich ewentualna odpowiedzialność.

Doświadczenie:
Kancelaria była odpowiedzialna za restrukturyzacje dużego przedsiębiorstwa przewozowego z branży Transport, Spedycja, Logistyka.
Kancelaria była odpowiedzialna za doradztwo Wykonawcy w ramach postępowań przetargowych na usługi przewozowe gdzie zamawiającym był jedna z największych spółek skarbu państwa.

Referencje:

PKS