Kancelaria Prawna Madejczyk udziela pomocy prawnej Klientom w sprawach spadkowych.

Prawo spadkowe reguluje przejście praw i obowiązków majątkowych po śmierci ich dotychczasowego właściciela. Zazwyczaj majątkowe prawa i obowiązki zmarłego przechodzą na inny podmiot, a nie wygasają, jak np. ustanowiona notarialnie służebność osobista. Sposób dziedziczenia zależy od tego, czy spadkodawca sporządził testament. Jeżeli testamentu nie było, majątek zmarłego podlega dziedziczeniu ustawowemu. Co ważne, dziedziczenie odbywa się na podstawie przepisów obowiązujących w chwili otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy).

Przepisy prawa spadkowego mają charakter bezwzględnie obowiązujący, z tego też powodu niezwykle istotne jest dotrzymanie wszystkich, wyznaczonych przepisami terminów, w tym terminu przyjęcia bądź odrzucenia spadu – co szczególnie ważne w przypadku, gdy zmarły był osobą zadłużoną.

Nasza Kancelaria, w zakresie prawa spadkowego, specjalizuje się w sprawach o:

  • stwierdzenie nabycia spadku (na podstawie ustawy bądź testamentu),
  • dział spadku,
  • zachowek,
  • wydziedziczenie,
  • dotyczących zapisu windykacyjnego.

Teoretycznie sposób dziedziczenia nie wywołuje większych wątpliwości, zdarzają się jednak sytuacje, w których pomoc prawnika jest niezbędna, a sprawy trafiają do sądu. Dzieje się tak szczególnie wówczas, gdy spadkobierców jest wielu, relacje pomiędzy nimi złożone, a majątek po zmarłym znaczny.