Kancelaria ma znaczące doświadczenie w zakresie dochodzenia odszkodowań i zadośćuczynień. Zajmujemy się sprawami związanymi z:

 • odszkodowania za szkody majątkowe w ramach ubezpieczenia OC, np. zniszczenie pojazdu, odzieży czy też koszty holowania i parkowania uszkodzonego pojazdu.
 • odszkodowanie należne z tytułu zawartego ubezpieczenia AC, w ramach którego (w zależności od zawartej umowy) wypłacane jest odszkodowanie w przypadku kradzieży pojazdu, niemożliwości stwierdzenia sprawcy lub też uszkodzeń wynikających z winy ubezpieczonego.
 • wypadkami rolniczymi,
 • odszkodowanie za błąd lekarski skutkujący utratą zdrowia lub życia, w ramach którego możliwe jest uzyskanie nie tylko jednorazowego świadczenia, ale także stałej renty odszkodowawczej między innymi z tytułu zwiększonych potrzeb, czy też utraty zdolności do pracy.
 • wypadkami przy pracy,
 • odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu zależne od charakteru obrażeń, trwałości następstw czy też natężenia cierpień, przy czym istotny może być również wykonywany przez poszkodowanego zawód czy też jego sytuacja materialna.

W ramach współpracy pomagamy uzyskać:

 • zadośćuczynienie za doznane krzywdy;
 • zwrot kosztów leczenia, opieki, rehabilitacji;
 • zwrot utraconych dochodów;
 • rentę na przyszłość z tytułu zwiększonych potrzeb;
 • rentę wyrównawczą z tytułu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej;
 • odszkodowanie za uszkodzony lub skradziony pojazd;
 • odszkodowanie za zniszczone lub utracone w wypadku inne mienie
 • odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej;