Prawo Karne

Wiemy jaki ciężar gatunkowy mają takie sprawy, dlatego podchodzimy w sposób indywidualny do każdego przypadku, angażujemy się już od etapu postępowania przygotowawczego, przed takimi organami jak Prokuratura, Policja, ABW, oraz przed innymi uprawnionymi organami, poprzez obronę oskarżonego we wszystkich instancjach. aż po reprezentację skazanych na etapie postępowania karnego wykonawczego, a zwłaszcza w sprawach o odroczenie i zawieszanie bezwzględnej kary pozbawienia wolności.

Kancelaria Prawna Madejczyk doradza Klientom indywidualnym w następujących sprawach:

– obrona w sprawach o wykroczenia
– obrona w sprawach o przestępstwa
– reprezentacja na etapie postępowania wykonawczego

Kancelaria Prawna Madejczyk doradza Klientom biznesowym w następujących sprawach:

– prawnokarnej ochrony biznesu
– obrony w sprawach o przestępstwa z zakresu działalności biznesowej, w tym:

  • oszustwa kapitałowego i przekupstw menadżerskich,
  • utrudniania dochodzenia roszczeń wierzycieli,
  • prania brudnych pieniędzy,
  • przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi,
  • przeciwko mieniu i wiarygodności dokumentów,

– obrony w sprawach o przestępstwa karnoskarbowe