Klienci indywidualni

Kancelaria prowadzi obsługę Klientów indywidualnych we wszelkich aspektach ich życia prywatnego oraz zawodowego. Mamy doświadczenie i sukcesy w reprezentacji Klientów w sprawach m.in. o zasiedzenie, odszkodowania, rozwody, alimenty oraz wiele innych.W razie wątpliwości prosimy o kontakt poprzez sekretariat@madejczyk.biz

Praktyka:

Prawo cywilne

 • sprawy o zasiedzenie
 • sprawy o odszkodowania i zadośćuczynienie
 • sprawy o naruszenie dóbr osobistych
 • sprawy dotyczące nieruchomości
 • sprawy o nienależyte wykonanie lub niewykonanie umowy.

Prawo pracy

 • sprawy o wynagrodzenie
 • sprawy o odszkodowanie
 • sprawy o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne
 • sprawy o nawiązanie umowy o pracy

Prawo rodzinne

 • sprawy o rozwód
 • sprawy o separację
 • sprawy o alimenty
 • sprawy o podział majątku
 • sprawy o opiekę nad dzieckiem

Prawo spadkowe

 • sprawy o nabycie spadku
 • sprawy o dział spadku
 • sprawy o zachowek

Prawo administracyjne

 • reprezentacja przed organami publicznymi
 • reprezentacja przed sądami administracyjnymi

Prawo odszkodowań

 • odszkodowania z wypadków komunikacyjnych
 • odszkodowania i zadośćuczynienia za szkody na osobie

Oferta:

Reprezentacja przed sądami i organami publicznymi

Kancelaria reprezentuje Klientów przez Sądami powszechnymi oraz administracyjnymi, jak również przed organami administracji publicznej. Usługa obejmuje również sporządzanie stosownych pism procesowych.

Przygotowywanie dokumentacji i sporządzanie pism procesowych

Kancelaria przygotowuje zleconą przez Klienta dokumentację, w tym umowy, pisma, porozumienia, testamenty.

Porady prawne

Kancelaria udziela porad prawnych z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, spadkowego, prawa pracy oraz w kwestiach dochodzenia odszkodowań.