Branża deweloperska jest jedną z głównych branż, która jest obsługiwana przez Kancelarię. W ciągu ostatnich lat zdobywaliśmy doświadczenie przy realizacji mniejszych oraz bardzo znaczących projektów deweloperskich.

W ramach doradztwa pomagamy Klientom od samego początku tj. od chwili due diligence nieruchomości, budowania banku ziemi, przez zmianę planów zagospodarowania przestrzennego, fazę zbieranie finasowania, budowę obiektów, ich sprzedaż, aż do obsługi posprzedażowej.

Doradzamy we wszelkich cywilno- i administracyjno-prawnych aspektach procesu deweloperskiego i obrotu nieruchomościami. Kancelaria zapewnia kompleksową pomoc we wszelkich postępowaniach i sporach, których przedmiotem są nieruchomości.

Zakres doradztwa:

 • Proces inwestycyjno budowlany
  Kancelaria zapewnia kompleksowe wsparcie prawne w procesie inwestycyjno-budowlanym.
 • Badanie due diligence nieruchomości oraz budowa banku ziemi.
  Kancelaria doradza w procesie badania stanu prawnego nieruchomości oraz ich nabywania pod inwestycje deweloperskie.
 • Reprezentacja przed organami administracji publicznej
  Reprezentujemy Klientów w postępowaniach prowadzonych przed organami administracji publicznej (m.in. w postępowaniach o wydanie decyzji środowiskowych, pozwolenia na budowę etc).
 • Reprezentacja przed sądami powszechnymi i administracyjnymi
  Reprezentujemy klientów w sporach przed sądami cywilnymi i gospodarczymi oraz przed sądami administracyjnymi (m.in. w sprawach skarg na rozstrzygnięcia administracyjne czy akty prawne uchwalane przez organy JST, jak i studium, mpzp).
 • Przygotowywanie umów budowlanych
  Doradzamy Deweloperom w relacjach z wykonawcami oraz podwykonawcami.
 • Przygotowywanie umów sprzedażowych.
  Przygotowujemy dla Klientów umowy deweloperskie, umowy rezerwacyjne, umowy przedwstępne i inne. Działamy ze znajomością ustaw branżowych oraz regulacji konsumenckich.
 • Wybór optymalnej formy prawnej.
  Doradzamy jak bezpiecznie zaplanować i przeprowadzić proces inwestycyjny w zakresie korporacynym. Tworzymy spółki zależne i celowe, na potrzeby minimalizacji ryzyk.

Doświadczenie:
Kancelaria była odpowiedzialna za powołanie spółki celowej oraz realizację od strony prawnej całości procesu inwestycyjnego w osiedle deweloperskie.

Referencje:

Pabianicka 95 sp. z o.o. sp.k.
Frame Factory sp. z o.o.
Frame House sp. z o.o.