„Zwolnienie dywidendowe” dla spółek komandytowych dopiero po 2 latach od uzyskania statusu podatnika CIT

cit

Od 1 stycznia lub od 1 maja wszystkie spółki komandytowe stały się podatnikami CIT (podatku dochodowego od osób prawnych), mimo że nie mają charakteru spółek kapitałowych. Wiele wątpliwości nasuwało, czy do wypłat zysków ze spółek komandytowych może mieć zastosowanie tzw. „zwolnienie dywidendowe”. Zwolnienie polega przykładowo na tym, że jeżeli spółka z o.o. wypłaca dywidendę swojemu wspólnikowi, którym jest inna spółka z o.o. i otrzymujący dywidendę posiada co najmniej 10% udziałów przez okres co najmniej 2 lat, to wypłata dywidendy korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem CIT. Z uwagi na to, że zasady opodatkowania spółek komandytowych i spółek z o.o. oraz spółek akcyjnych zostały zrównane, wydawało się że wypłata zysków ze spółek komandytowych na rzecz wspólników, którzy również są podatnikami CIT, powinna podlegać „zwolnieniu dywidendowemu” na analogicznych zasadach.

Niestety podatników zaskoczyło stanowisko Krajowej Informacji Skarbowej wyrażone w interpretacji indywidualnej z 29.04.2021 r. nr 0111-KDIB1-2.4010.71.2021.2.AK. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, że dla celów stosowania zwolnienia okres posiadania udziałów należy w spółce komandytowej liczyć dopiero od momentu uzyskania przez spółkę komandytową statusu podatnika CIT, tj. od 1 stycznia albo 1 maja 2021 r., a nie od faktycznego nabycia udziału w spółce komandytowej.

Jeżeli ww. niekorzystne stanowisko zostanie podtrzymane w kolejnych interpretacjach podatkowych i w orzecznictwie sądowym, to dla części grup kapitałowych oznacza to brak możliwości skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania CIT przy wypłacie zysków na rzecz udziałowca, gdy w krótkim czasie planowe jest zbycie udziałów w spółce komandytowej lub jej przekształcenie w inną spółkę osobową (np. popularną obecnie spółkę jawną) lub spółkę kapitałową.