Zmiany w Polskim Ładzie

Polski Ład

Obniżka stawki PIT z 17 % do 12% likwidacja ulgi dla klasy średniej, powrót wspólnego rozliczenia z dzieckiem dla samotnych rodziców, zmiany w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców, pełne oskładkowanie komplementariuszy spółek komandytowo-akcyjnych — to główne zmiany w Polskim Ładzie zaproponowane przez Ministerstwo Finansów w projekcie przedstawionym 24 marca 2022 r. Nowelizacja trafiła do konsultacji i ma wejść w życie z dniem 1 lipca 2022 r.

Zmiany dla przedsiębiorców opodatkowanych skalą podatkową

Nowa, niższa stawka podatkowa dotyczyć będzie każdego podatnika (uzyskującego dochody na skali), bez względu na źródło osiąganych przychodów, wysokość przysługujących kosztów uzyskania przychodu, fakt zatrudnienia u kilku pracodawców, czy też równoczesnego pobierania emerytury – skorzystają z niej również przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej. Zmiana będzie jednak prawdopodobnie mało odczuwalna, ponieważ towarzyszyć jej będzie likwidacja ulgi dla klasy średniej.

Zmiany dla przedsiębiorców opodatkowanych stawką liniową

Przedsiębiorcy opodatkowani stawką liniową uzyskują prawo do obniżenia dochodu (a więc podstawy opodatkowania) o zapłacone składki zdrowotne, jednak w kwocie nie wyższej niż 8.700 zł rocznie – zwracamy uwagę, że jest to dużo mniej korzystne rozwiązanie niż prawo do odliczenie składki zdrowotnej od podatku, co miało miejsce do końca 2021 r. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorcom powinno z tego tytułu zostać w portfelach więcej o maksymalnie ok 1.650 zł rocznie.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Przedsiębiorcy opodatkowani ryczałtem uzyskują prawo do pomniejszenia przychodu (podstawy opodatkowania) o 50% zapłaconych składek zdrowotnych. Wysokość uzyskanych korzyści podatkowych

ZUS dla spółek komandytowo-akcyjnych

Ustawodawca po raz kolejny zaskakując przedsiębiorców zaproponował w projekcie z 24 marca 2022 r. pełne oskładkowanie komplementariuszy spółek komandytowo-akcyjnych – zarówno w zakresie składek społecznych, jak i składki zdrowotnej (która będzie naliczana na analogicznych zasadach, jak w spółce komandytowej).

Termin wejścia w życie

Zmiany generalnie mają wejść w życie od 1 lipca 2022 r., przy czym znaczna ich część będzie stosowana od początku roku. Pojawiają się wątpliwości natury konstytucyjnej (zakaz wprowadzenia negatywnych zmian finansowych dla podatników w ciągu roku).