Zmiany w JPK – od rozliczenia za kwiecień 2021 r.?

jpk

Wydawało się, że epidemia COVID-19 przyhamuje zmiany w podatku VAT. Mimo to Ministerstwo Finansów pracuje nad zmianami w zakresie ewidencji JPK, które mają obowiązywać już od rozliczenia za kwiecień 2021 r.

Od 1.10.2020 r, czyli wraz z wejściem w życie art. 109 ust. 3b ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm., dalej: VATU), zaczęły obowiązywać nowe zasady prowadzenia przez podatników VAT ewidencji w formacie pliku JPK_V7. Kluczowe aspekty związane z zakresem ewidencji określa rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 18.10.2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. W celu wyeliminowania dotychczasowych wątpliwości interpretacyjnych, Ministerstwo Finansów przekazało do konsultacji projekt zmiany w/w rozporządzenia ws. szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji.

Do najważniejszych zmian możemy zaliczyć:

  • Modyfikację stosowania symboli GTU, m. in. dotyczących leków, alkoholi, dostawy części budowli i lokali, usług niematerialnych (odwołanie do PKWiU);
  • Modyfikację w stosowaniu oznaczenia MPP – oznaczenie będzie obowiązkowo dla każdej transakcji, przy której dokonano zapłaty przy wykorzystaniu mechanizmu podzielonej płatności, również gdy mechanizm został zastosowany dobrowolnie przez kontrahenta;
  • Modyfikację w stosowaniu oznaczenia TP – wprowadzenie progu kwotowego 15 000 zł, od którego faktury są oznaczane kodem TP;
  • Wyłączenia ze stosowania oznaczenia TP dla niektórych podmiotów;
  • będzie istniała możliwość ujmowania korekt podatku naliczonego „in minus” na podstawie dokumentów WEW.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z bezpłatnego webinaru, na którym zostaną przekazane najważniejsze informacje odnośnie zmian w strukturze JPK_VAT. Zapisy na webinar  możliwe są na stronie:

https://kancelariamadejczyk.biz/webinary/nadchodzace-zmiany-w-jpk-rozliczenie-za-kwiecien-2021-r/

Termin bezpłatnego webinaru – 5 maja godz. 10.00-11.00