Zerowy PIT dla osób do 26. roku życia

Jak wynika z projektu ustawy opublikowanego na stronach Rządowego Centrum Legislacji, zapowiadane od dłuższego czasu zwolnienie osób młodych z podatku będzie funkcjonowało już od sierpnia bieżącego roku. W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych pojawi się nowy art. 21 ust. 1 pkt 148, zgodnie z którym zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych będą przychody osób, które nie ukończyły 26. roku życia i nie otrzymały rocznie przychodów wyższych niż 85.582,00 zł (co oznacza, że nadwyżka będzie opodatkowana na zasadach ogólnych).

Zwolnienie będzie funkcjonowało od sierpnia 2019 r., ale w tym roku będzie rozliczane proporcjonalnie do okresu pozostałego do końca roku – co oznacza, że w 2019 r. zwolnienie będzie dotyczyło tylko kwoty 35.636,67 zł (a pełny limit od 2020 r.).

Zgodnie z projektem zwolnienie będzie dotyczyło jedynie przychodów ze stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz z umów zlecenia (o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Zwolnienie nie obejmie więc przychodów z działalności gospodarczej, najmu, czy przychodów z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych. Nie obejmie również przychodów osiągniętych w ramach umowy o dzieło.

Wprowadzenie „zerowego” PIT istotnie i zauważalnie wpłynie na podwyższenie wynagrodzeń netto (na rekę) osób do 26. roku życia. Zdaniem Ministerstwa Finansów ma to stanowić impuls do podejmowania legalnego zatrudnienia w Polsce przez osoby młode.