Zbliża się nowa ulga podatkowa na roboty

ulga na roboty

Ministerstwo Finansów chce, aby przedsiębiorcy mogli skorzystać z nowej ulgi na roboty składając zeznanie podatkowe za 2021 r. Szczegóły nowej preferencji podatkowej mamy poznać niebawem.

Z opublikowanych założeń wynika, że ulga pozwoli na odliczenie od dochodu 50% kosztów kwalifikowanych, ujętych w katalogu zamkniętym. Skorzystanie z ulgi nastąpi poprzez wypełnienie odpowiedniego załącznika do deklaracji CIT. Proponowany mechanizm, tak jak wprowadzona już wcześniej ulga B+R pozwoli na obniżenie finalnej kwoty podatku za rok podatkowy poprzez dodatkowe rozliczenie już ujętych na bieżąco w wyniku podatkowym wydatków. Realna korzyść wyniesie więc około 10% poniesionych wydatków.

Kosztami kwalifikowalnymi mają być wydatki na zakup maszyny i oprogramowania automatyzującego jej działanie, jak i wydatki na zakup wszystkich niezbędnych elementów, jak na przykład sterowników, obrotników, torów, złączników, narzędzi, urządzeń bezpieczeństwa i higieny pracy. Prawdopodobnie przykładowymi kosztami pozwalającymi na ulgę będą wydatki na zakup samych robotów, urządzeń do wydruków 3D, oprogramowania wykorzystywanego do projektowania, produkcji lub przetwarzania, integracji urządzeń produkcyjnych, czujników, urządzeń rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości.

Do kosztów kwalifikowanych będzie można również zaliczyć koszty szkoleń pracowników z zakresu obsługi nowych, zautomatyzowanych systemów. Co ważne, możliwe będzie równoczesne korzystanie z nowej preferencji podatkowej „na zakup robotów” oraz z dotychczasowych ulg B+R (badawczo-rozwojowej) i IP BOX.

Ponieważ ulga ma zostać wprowadzona od 2021 r., przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z odliczeń dopiero w 2022 r. Jednocześnie w ramach ulgi będzie można odliczyć wydatki poniesione od początku 2021 r. do końca 2025 r.