Zapowiedź opodatkowania CIT spółek komandytowych?

Estoński CIT

Najnowszy projekt rządowy jest zaskoczeniem dla ogromnej liczby przedsiębiorców działających w formie spółek komandytowych. Z lektury opublikowanego wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów można wywnioskować, że rząd planuje objęcie spółek komandytowych podatkiem CIT od początku 2021 r.

Zaskoczenie dla podatników jest tym większe, że ze strony rządu nie pojawiały się dotąd jakiekolwiek komunikaty odnośnie takiego kierunku zmian w prawie podatkowym. Jak wynika z opublikowanych informacji, celem ustawy jest m. in. wprowadzenie: „przepisów uszczelniających system podatku dochodowego poprzez m.in. objęcie zakresem przedmiotowym Ustawy CIT mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej spółek komandytowych oraz tych spółek jawnych, w przypadku których podatnicy podatku dochodowego partycypujący w zyskach takich spółek jawnych nie są ujawniani”. W dalszej części wskazano, że projekt ma na celu „uszczelnienie systemu podatkowego oraz odpowiedź na tworzone przez podatników struktury optymalizacyjne z wykorzystaniem spółek komandytowych poprzez nadanie spółce komandytowej statusu podatnika podatku dochodowego”.

Spółki komandytowe nie posiadają osobowości prawnej, w związku z tym nigdy dotąd nie były podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Podatek dochodowy od dochodów tych spółek płacony jest bezpośrednio przez wspólników, proporcjonalnie do posiadanego udziału w zyskach – analogicznie traktuje się spółki jawne, partnerskie oraz spółki cywilne. Mimo to pomysł opodatkowania CIT spółek komandytowych pojawił się już w przeszłości, gdy w 2014 r. ustawodawca zdecydował się objąć podatkiem CIT spółki komandytowo-akcyjne. Również wtedy pierwotnym zamiarem było objęcie tym podatkiem również spółek komandytowych.

Na chwilę obecną nie opublikowano projektu ustawy w tym zakresie, a dysponujemy wyłącznie w/w komunikatem umieszczonym w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Nie są więc znane jakiekolwiek szczegóły planu objęcia spółek komandytowych podatkiem CIT, w tym czy spółki komandytowe zostaną całkowicie zrównane ze spółkami kapitałowymi, czy też wprowadzone będą inne mechanizmy.

Zapowiedź fundamentalnych zmian w rozliczeniu podatku dla spółek komandytowych na 4 miesiące przed ich planowanym wejściem w życie nie zasługuje na aprobatę i wywołuje wiele wątpliwości. Przedsiębiorcy, w tym duża ilość polskich firm prywatnych działających w formie spółek komandytowych będą po raz kolejny zmuszeni w bardzo niedługim czasie do analizy skutków nowych przepisów. Brak jakichkolwiek szczegółów objęcia CIT spółek komandytowych potęguje niepewność co do przyszłego stanu prawnego i co do intencji ustawodawcy. Rodzi to wątpliwości, czy nie doprowadzi to zwyczajnie do podniesienia opodatkowania dochodów (głównie polskich) przedsiębiorstw w dobie trudnej sytuacji gospodarczej z uwagi na COVID-19.