Zakaz amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych – jednak zgodny z Konstytucją według NSA

podatek od nieruchomości

Spis treści:

1. Na czym polega zakaz amortyzacji lokali mieszkalnych?

2. NSA po stronie fiskusa

 

Naczelny Sąd Administracyjny nie zgodził się na możliwość kontynuowania amortyzacji mieszkań i budynków mieszkalnych, która została zablokowana od 1 stycznia 2023 r. Wyrok NSA jest ogromnym rozczarowaniem dla podatników.

Na czym polega zakaz amortyzacji lokali mieszkalnych

Od 1 stycznia 2023 r. żaden podatnik nie może zaliczać do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od budynków i lokali mieszkalnych. To prawo zostało odebrane zarówno podatnikom PIT, jak i CIT w ramach Polskiego Ładu. Tylko do końca 2022 roku można było jeszcze dokonywać odpisów amortyzacyjnych od budynków i lokali mieszkalnych nabytych lub wytworzonych przed 1 stycznia 2022 r. oraz zaliczać je do kosztów uzyskania przychodów. Mimo to podnoszono niezgodność z Konstytucją wprowadzonych reguł dotyczących amortyzacji lokali mieszkalnych, rozbudzając nadzieje podatników. WSA w Łodzi w wyroku z 27 czerwca 2023 r. (I SA/Łd 258/23) stwierdził, że wprowadzając zakaz amortyzacji mieszkań i budynków mieszkalnych, ustawodawca naruszył zasadę ochrony praw nabytych. Wyrok jest jeszcze nieprawomocny.

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu

NSA po stronie fiskusa

Tymczasem niekorzystnie w zakresie prawa do amortyzacji wypowiedział się niedawno Naczelny Sąd Administracyjny (wyrok w sprawie o sygn. akt II FSK 119/23). Odnosząc się do zarzutu niekonstytucyjności tej zmiany, dyrektor KIS w sprawie przyjął bronił stanowiska, że orzekanie o zgodności bądź niezgodności z Konstytucją RP należy do kompetencji Trybunału Konstytucyjnego. Stanowisko fiskusa zaakceptowały następnie sądy obu instancji. WSA w Łodzi potwierdził, że w interpretacji indywidualnej dyrektor KIS nie może stwierdzić niezgodności przepisu prawa materialnego (tj. art. 71 ust. 2 Polskiego Ładu) z zasadą ochrony praw nabytych. Podatniczka wywodziła tę zasadę z art. 2 Konstytucji RP, który stanowi, że „Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej”. Tymczasem Naczelny Sąd Administracyjny doszedł do wniosku, że zasada ta nie została naruszona.