Wytyczne stosowania ogólnego prawa o ochronie danych osobowych przez pełnomocników ds. przetwarzania danych w kontekście wyborczym

podpis elektroniczny

Krajowy Urząd Ochrony Danych (ANPD) oraz Najwyższy Sąd Wyborczy (TSE) opublikowały 3 stycznia 2022 r. wytyczne dotyczące stosowania ogólnego prawa o ochronie danych osobowych przez podmioty przetwarzające dane w kontekście wyborczym. Wytyczne zawierają praktyczne wskazówki dotyczące stosowania LGPD i są skierowane do osób przetwarzających informacje, które będą uczestniczyć w procesie wyborczym. Wytyczne zawierają również zalecenia i najlepsze praktyki, których powinni przestrzegać kandydaci, partie polityczne, koalicje i federacje partii politycznych, aby zapewnić ochronę danych, prywatność osób i uczciwość procesu wyborczego.

 

Aby uzyskać dostęp do pełnej treści opublikowanych wytycznych, kliknij w link: https://www.tse.jus.br/hotsites/catalogo-publicacoes/pdf/guia-orientativo-aplicacao-da-lgpd.pdf