Wystawianie faktury VAT do paragonu niezawierającego numeru NIP

Jak informowaliśmy w ostatnim czasie, ustawodawca zmierza do faktycznego zablokowania możliwości wystawienia faktury VAT do sprzedaży osobom fizycznym potwierdzonej paragonem fiskalnym, który nie zawiera NIP nabywcy. Co to oznacza dla przedsiębiorców?

Nowe przepisy mają zdaniem Ministerstwa Finansów pozwolić na eliminację procederu wystawiania faktur na zaprzyjaźnione firmy, w zamian za korzyść majątkową, na podstawie zebranych paragonów pozostawionych przez innych klientów.

Zgodnie z nowymi przepisami (planowany termin wejścia w życie – 1 września 2019 r.) w przypadku stwierdzenia, że podatnik wystawił fakturę z naruszeniem powyższego obowiązku, organ podatkowy będzie ustalał zobowiązanie podatkowe w wysokości 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. Sankcja dotknie również nabywcę towaru lub usługi – w przypadku odliczenia podatku VAT z faktury dotyczącej sprzedaży potwierdzonej paragonem, który nie zawiera numeru NIP, organ podatkowy ustali dodatkowe zobowiązanie w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze.

Powyższe oznacza, że funkcjonująca od lat praktyka zbierania paragonów przez nabywców w przypadku niewielkich zakupów i wystawiania faktury dokumentującej te zakupy na koniec okresu rozliczeniowego będzie musiała zostać zmieniona – lub zupełnie zaniechana. Sprzedawca powinien poinformować w momencie sprzedaży, że w wypadku gdy nabywca nie poda numeru NIP, nie będzie mógł w późniejszym czasie w myśl przepisów ustawy o VAT wystawić faktury VAT.

Prosimy zwrócić szczególną uwagę, że ustawodawca nie przewiduje w zasadzie jakichkolwiek odstępstw dla tych podatników, u których nie ma technicznej możliwości umieszczenia NIP na paragonie w wyniku użytkowania starszego rodzaju kas fiskalnych. Jak wskazało Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu projektu ustawy (obecnie na etapie uchwalania w Sejmie) wystawianie faktur w oparciu o paragony na rzecz nabywców będzie ograniczone tylko do tej grupy kas, które posiadają funkcjonalność umieszczenia NIP na paragonie. W sytuacji, gdy podatnik dokonujący sprzedaży nie będzie miał technicznej możliwości wpisania numeru NIP na paragonie, nabywca powinien zadeklarować w momencie dokonywania zakupu, że nabywa towar lub usługę, jako podatnik – w takiej sytuacji sprzedawca nie powinien rejestrować zakupu na kasie rejestrującej, tylko powinien od razu wystawić fakturę.