W dniu 1 maja 2017 roku weszło w życie nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią. Rozporządzenie zastąpi dotychczasowe przepisy wykonawcze, wydane na podstawie art. 176 kodeksu pracy, który reguluje kwestie prac wzbronionych kobietom.

Rozporządzenie zawiera wykaz prac wzbronionych kobietom w ciąży i karmiącym piersiom, a nie kobietom w ogólności. Oznacza to, iż od dnia 1 maja 2017 r. nie ma wykazu prac, których nie mogą wykonywać inne kobiety, niż będące w ciąży lub karmiące dziecko piersią. Omawiana regulacja służy implementacji dyrektywy Rady 92/85/EWG z 19.10.1992 r. w sprawie wprowadzenia środków służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły, i pracownic karmiących piersią.

W załączniku do rozporządzenia opublikowano wykaz prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią. Wykaz obejmuje m.in. prace związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, w tym ręcznym transportem ciężarów, prace w mikroklimacie zimnym, gorącym i zmiennym, w podwyższonym lub obniżonym ciśnieniu oraz prace grożące ciężkimi urazami fizycznymi lub psychicznymi.

Dla kobiet w ciąży zabronione są m.in. prace na stanowiskach z monitorami ekranowymi – w łącznym czasie przekraczającym 8 godzin na dobę, przy czym czas spędzony przy obsłudze monitora ekranowego nie może jednorazowo przekraczać 50 minut, po którym to czasie powinna nastąpić co najmniej 10-minutowa przerwa, wliczana do czasu pracy. W przypadku kobiet karmiących piersią, rozporządzenie nie przewiduje ograniczenia w zakresie pracy przy monitorach ekranowych.

Istotne jest również, że rozporządzenie rozdziela prace wzbronione kobietom w ciąży i wzbronione kobietom karmiącym dziecko piersią. Różne są bowiem parametry prac wzbronionych każdej z tych grup.