2 sierpnia 2019 r. Senat zgłosił poprawki do nowelizacji ustawy o VAT wprowadzającej nową matrycę stawki VAT oraz wyczekiwaną przez przedsiębiorców instytucję Wiążacej Informacji Stawkowej (WIS). Wydaje się, że termin wejścia w życie ustawy (1 listopada 2019 r.) pozostaje niezagrożony.

Przypomnijmy, że nowelizacja obejmuje zmianę części stawek VAT, w tym przejście na powiązanie stawek podatku z Nomenklaturą scaloną oraz PKWiU 2015. Projekt ma na celu upraszczanie systemu stawek VAT i w większości przypadków zmiana stawki na niższą np. obniżenie stawki na e-booki do 5% czy przejście z 3 różnych stawek (23%, 8% lub 5% w zależności od m. in. terminu przydatności do spożycia) dla pieczywa i ciastek na jedną stawkę 5%. Z drugiej strony wzrasta stawka podatku z 5% na 8% dla czasopism specjalistycznych.

Nowe przyporządkowanie towarów i usług do stawek VAT zacznie jednak obowiązywać dopiero od 1 kwietnia 2020 r., w związku z tym przedsiębiorcy mają więcej czasu na przygotowanie się do zmian.

Natomiast przepisy dot. Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS) wchodzą w życie już co do zasady od 1 listopada 2019 r., aby dać podatnikom możliwość wnioskowania o wydanie WIS. Analogicznie do indywidualnych interpretacji podatkowych, od 1 listopada 2019 r. podatnik będzie mógł zapytać Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o stawkę VAT dla konkretnego, oferowanego przez siebie towaru lub usługi i uzyskać odpowiedź w drodze decyzji administracyjnej (WIS). Może to stanowić nieocenioną pomoc dla przedsiębiorców, ponieważ otrzyma administracyjne przyporządkowanie opisanego towaru lub usługi do odpowiedniego kodu Nomenklatury scalonej (CN), Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych lub PKWiU 2015, co powinno wykluczyć ryzyko podatkowe związane z błędnym wyborem stawki VAT dla produktu.

Wydane WIS będą jednak wiązały organy podatkowe dopiero od 1 kwietnia 2020 r., czyli z momentem wejścia w życie nowych stawek VAT.
Kancelaria Madejczyk służy pomocą w zakresie przygotowania wniosku o wydanie WIS dla towarów lub usług, jak i przy wyjaśnieniu wątpliwości dot. nowych stawek podatku VAT.