Uwaga – obowiązkowy split payment od 1 września 2019 r.

Trwają prace nad wprowadzeniem obowiązku stosowania mechanizmu split payment w niektórych branżach już od 1 września br. W założeniu obligatoryjna procedura podzielonej płatności ma całkowicie zastąpić rozliczanie się w trybie tzw. odwrotnego obciążenia w podatku VAT. Jak wskazało Ministerstwo Finansów, o ile mechanizm odwrotnego obciążenia (w którym podatek VAT reguluje nabywca) nastawiony jest na eliminację oszustw, szczególnie karuzelowych, to sam w sobie może być również przyczyną powstawania nieprawidłowości nowego rodzaju i rozrostu szarej strefy. Z uwagi na powyższe, a także udzieloną na początku roku zgodę Komisji europejskiej, we wszystkich branżach w których do tej pory obowiązywało tzw. odwrotne obciążenie przedsiębiorcy będą obowiązani do dokonywania płatności za faktury na specjalny rachunek VAT (w trybie split payment).

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności zgodnie z zapowiedziami ma funkcjonować od 1 września b.r. i funkcjonować wyłącznie w relacjach B2B (pomiędzy przedsiębiorcami) i jedynie w zakresie transakcji o wartości powyżej 15 tys. zł, czyli transakcji objętych obowiązkiem regulowania za pośrednictwem rachunku bankowego. Elementem identyfikującym przymusową płatność w trybie split payment do danej transakcji będzie odpowiednia informacja zamieszczona na fakturze. Szczegółowy wykaz towarów i usług objętych obligatoryjnym mechanizmem podzielonej płatności będzie zawarty w załączniku do ustawy o podatku od towarów i usług.

Mechanizm podzielonej płatności pozostanie bez zmian – płatności będą realizowane tak jak obecnie, przy wykorzystaniu komunikatu przelewu. Nowością natomiast będzie możliwość opłacania ze środków „zamrożonych” na rachunku VAT:

  • podatków dochodowych;
  • składek ZUS;
  • akcyzy,
  • cła,
  • VAT od importu.

Możliwość opłacania podatków i składek ZUS z rachunku VAT może w dużym stopniu ograniczyć negatywne konsekwencje dot. pogorszenia płynności finansowej w związku ze stosowaniem procedury podzielonej płatności.

Ministerstwo Finansów w końcu zapowiada również wprowadzenie obowiązku posiadania firmowych rachunków rozliczeniowych (tylko do tego typu rachunków otwierane są rachunki VAT) dla tych podatników, którzy z uwagi na profil prowadzonej działalności gospodarczej są lub mogą być zobowiązani do stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Obecnym mankamentem systemu split payment jest brak możliwości opłacenia faktury w trybie podzielonej płatności na rzecz przedsiębiorcy, który nie posiada firmowego rachunku rozliczeniowego. Odpowiednie zmiany w tym zakresie mają zostać wprowadzone w ustawie – Prawo bankowe.

Warto pamiętać, że równolegle opracowywane są zmiany dot. podatku CIT i PIT – według zamierzeń Ministerstwa Finansów, podatnicy nie będą uprawnieni do zaliczenia określonych wydatków do kosztów uzyskania przychodów, jeśli płatność dotycząca tej transakcji zostanie zrealizowana na rachunek kontrahenta (podatnika VAT czynnego) inny niż wskazany elektronicznym wykazie podatników VAT. Dotyczy to wyłącznie do transakcji B2B, których jednorazowa wartość przekracza równowartość 15 tys. zł.