Upadłość konsumencka -łatwiejsza droga do „Nowego Startu”

upadłość konsumencka

Nigdy nie ma sytuacji bez wyjścia. Nawet jeżeli napotkaliście na duże problemy finansowe, nie można się poddawać, zawsze jest szansa na rozpoczęcie wszystkiego od nowa.

Nowelizacja prawa upadłościowego, która weszła w życie w dniu 24 marca 2020 r., dla wniosków złożonych po tym dniu przewiduje łatwiejszą drogę do otrzymania „Drugiej szansy”.

Spośród licznych zmian, jakie wprowadzono do procedury uproszczonej upadłości konsumenckiej, najistotniejsze z punktu widzenia osoby szukającej uwolnienia się od spirali zadłużenia, jest odstąpienie od badania na etapie ogłaszania upadłości okoliczności w postaci zawinienia w doprowadzeniu lub pogłębieniu stanu niewypłacalności. Obecnie, „moralność płatnicza” dłużnika jest badana dopiero na etapie ustalenia planu spłat wierzycieli albo umorzenia lub warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłat.

To znacznie ułatwia uzyskanie oddłużenia.

Należy jednak uważać, aby nie stracić swojej szansy na oddłużenie. Może się tak stać, jeżeli wniosek zostanie przygotowany w sposób wadliwy, np. zostaną w nim podane nieprawdziwe lub niepełne informacje. Wówczas Sąd, jeżeli będzie to racjonalnie uzasadnione, umorzy postępowanie. Podobny skutek może wystąpić, jeżeli upadły dłużnik nie wyda syndykowi lub nie wskaże całego swojego majątku lub nie będzie współpracował z syndykiem.

W powyższych sytuacjach, cel postępowania w postaci oddłużenia, nie zostanie więc osiągnięty.

Dlatego ważne jest, aby już na etapie przygotowań do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, dobrze przygotować się do całego postępowania. Aby osiągnąć zamierzony skutek w postaci oddłużenia powierz nam swoją sprawę. Zapewniamy profesjonalną obsługę procesu oddłużania.

Daj sobie szansę na nowy start.