Польський лад

Реформа податкової системи, що випливає з положень «Польського ладу», попри сприятливі, на перший погляд, зміни (збільшення неоподатковуваної суми та другого податкового порогу до 120 тис. злотих), у цілому буде несприятливою для значної частини підприємців, зокрема для бізнесу, який ведеться у формі одноосібної господарської діяльності, яка з 2022 року, ймовірно, стане найменш привабливим способом ведення бізнесу. Все через зміну методики нарахування внеску на медичне страхування, яка в принципі залежатиме від розміру доходу підприємця (4,9% у випадку одноосібної господарської діяльності оподатковується пропорційною ставкою 19%), а також через втрату можливості відрахування частини податкового внеску – що на практиці є прихованим підвищенням ставки PIT.

«Польський лад» – це не лише зміна способу розрахунку внесків на медичне страхування. Реформа ускладнює і без того невиправдано складну польську податкову систему, яка вже є однією з найменш прозорих у країнах OECD (за даними американського аналітичного центру, Tax Foundation Poland займає 36 місце з 37 проаналізованих країн). Починаючи з 2022 року, бізнес зіткнеться з низкою проблем, пов’язаних із неоднозначністю нормативно-правових актів та масштабністю внесених змін (майже 260 сторінок нормативних документів). Прикладом можуть служити положення про розрахунок суми внесків на медичне страхування, які досі займали декілька розділів, а в «Польському ладі» вони сягають кількох сторінок, визначаючи розмір внеску залежно від форми веденої діяльності, розмір доходу та установчий порядок вирівнювання та переплати внесків.

Особи, які ведуть бізнес, наразі стикаються з дилемою: змінити юридичну форму діяльності або змінити спосіб розрахунку податків (наприклад, одноразова сума на зареєстровані доходи – однак при сплаті одноразових сум також сплачуватимуться вищі внески на медичне страхування в 2022 році, ніж зараз). Зокрема, вибір капітальних товариств може виявитися в цілому вигідним рішенням навіть для мікро- та дрібних підприємців через відсутність необхідності сплачувати внески ZUS та відсутність відповідальності підприємця своїм майном за зобов’язаннями, що виникають у зв’язку з діяльністю.

Підготовка до «Польського ладу» повинна розпочатись якомога швидше – а наша роль полягає в тому, щоб провести Вас крізь лабіринт податкових змін, щоб вибрати найбільш оптимальну форму ведення діяльності та скористатися перевагами податкових пільг, які пом’якшить наслідки введених змін Підготовку до «польської угоди» слід розпочати якомога швидше – і наша роль полягає в тому, щоб провести вас крізь лабіринт податкових змін, щоб вибрати найоптимальнішу форму бізнесу та скористатися перевагами податкових пільг, які пом’якшить наслідки зміни.