System Zachęt Inwestycji Wielkoskalowych ma na celu zwiększenie potencjału działań badawczo-rozwojowych oraz konkurencyjności, w szczególności w branży high-tech. Inwestycje realizowane w 12 konkretnych branżach mogą korzystać z zachęt po spełnieniu kryterium minimalnej kwoty inwestycji określonej dla każdego z sektorów. Program przewiduje zwolnienia z opłat celnych, zwolnienia z podatku VAT, obniżenie podatku dochodowego, dofinansowanie ubezpieczenia społecznego pracodawcy i alokację terenu niezależnie od lokalizacji inwestycji. Ponadto, inwestycje wielkoskalowe realizowane w konkretnych regionach mogą korzystać z dofinansowania ubezpieczeń społecznych pracownika i dofinansowania podatku dochodowego u źródła, dodatkowo poza pozostałymi zachętami dostępnymi dla pozostałych regionów.