Transakcje ASSET DEAL a transakcje SHARE DEAL, co wybrać ?

Transakcje typu SHARE DEAL polegają na sprzedaży udziałów lub akcji (lub innego rodzaju jednostek uczestnictwa) w spółce, która prowadzi działalność operacyjną. Nabywca udziałów lub akcji nie staje się bezpośrednim właścicielem składników majątkowych związanych z nabywanym przedsiębiorstwem, a kontrolę nad nimi uzyskuje pośrednio, jako wspólnik podmiotu, który formalnie prowadzi biznes.

Transakcje typu ASSET DEAL polegają z kolei na przejęciu przez nabywcę określonego zespołu składników majątkowych przedsiębiorstwa. W ramach transakcji tego rodzaju dochodzi do formalnej zmiany podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w oparciu o owe aktywa.

 

Forma transakcji SHARE DEAL, a umowy, decyzje administracyjne.

Dla skutecznego zawarcia umowy konieczne będzie zachowanie formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi (zgodnie z art. 180 KSH w przypadku sprzedaży udziałów w spółce z o.o.) lub zwykłej formy pisemnej (zgodnie z art. 337 KSH w przypadku sprzedaży akcji w spółce akcyjnej).

W przypadku transakcji SHARE DEAL nie ma konieczności aneksowania umów z kontrahentami, zmiany adresata decyzji administracyjnych, czy też dokonywania jakichkolwiek czynności związanych ze zmianą pracodawcy dla osób zatrudnionych w firmie.

PAMIĘTAJ O UMOWACH DOTACJI LUB KREDYTU.

Mogą one zawierać może tzw. klauzule „CHANGE OF CONTROL”, zobowiązujące do poinformowania, a czasami nawet do uzyskania zgody danego kontrahenta na dokonanie zmian organizacyjno-prawnych danego podmiotu, w tym zmian struktury własnościowej.

 

Transakcja ASSET DEAL. Brak sukcesji uniwersalnej.

Przedmiotem transakcji typu ASSET DEAL jest nabycie określonego zespołu składników majątkowych, które są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Może to być zespół składników stanowiących całości przedsiębiorstwa lub jego zorganizowaną część lub aktywa niezwiązane z przedsiębiorstwem.

W wyniku transakcji typu ASSET DEAL nie dochodzi do tzw. uniwersalnej sukcesji. W wyniku transakcji z pewnymi wyjątkami, nabywca nie wstąpi z mocy prawa w ogół praw i obowiązków przysługujących zbywcy z umów zawartych z kontrahentami nabywanego przedsiębiorstwa, jak również z decyzji administracyjnych, których adresatem pozostaje sprzedający.

PAMIĘTAJ O PODATKU !

Transakcja, której przedmiot stanowi przedsiębiorstwo (lub jego zorganizowaną część) nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT (art. 6 pkt 1 ustawy o VAT). Wiąże się natomiast z obowiązkiem zapłaty przez kupującego podatku PCC ze stawką 1% wartości przedsiębiorstwa.

 

Podsumowanie.

Wybór pomiędzy transakcją SHARE DEAL, a ASSET DEAL powinien być poprzedzony właściwą ścieżką negocjacyjną pomiędzy stronami transakcji. Każda transakcja jest indywidualnym procesem mającym swoją własną specyfikę. Struktura transakcji powinna zatem stanowić odpowiedź na oczekiwania stron i być dostosowana do ich celów i zamierzeń biznesowych.