WOJCIECH PIASECKI

Radca Prawny Wojciech Piasecki jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunkach Prawo i Administracja. Dodatkowo ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa dowodowego organizowane przez Uniwersytet Jagielloński.

Studia ukończone z wynikiem dobry plus.

W 2013 roku na kierunku „Prawo” obronił pracę magisterską pod tytułem „Dopalacze w Polsce” pod kierunkiem naukowym Prof. dr hab. Józefa Wójcikiewicza. Obrona pracy magisterskiej na ocenę bardzo dobrą.

W 2010 roku na kierunku „Administracja” obronił pracę magisterską pod tytułem „Rola parlamentów narodowych w strukturze Unii Europejskiej” pod kierunkiem naukowym Prof. UJ dr hab. Niny Półtorak. Obrona pracy magisterskiej na ocenę dobry plus.

Specjalizacja

  • prawo spółek
  • M&A
  • prawo budowlane
  • prawo gospodarcze

 

Doświadczenie

Radca Prawny Wojciech Piasecki obsługiwał m.in.:

  • sprzedaż sieci podmiotów świadczących usługi medyczne
  • proces fuzji spółek o łącznej kapitalizacji ok 16 mln zł
  • liczne przekształcenia form prawnych