URSZULA KOŁATEK-KRAJEWSKA

W latach 1967 – 1972 odbyła dzienne studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizacja w zakresie prawa finansowego.
Studia ukończone z wynikiem dobrym.
Uprawnienia zawodowe Radcy Prawnego nabyła w 1982 r. w drodze złożenia egzaminu radcowskiego przed Okręgową Komisją Arbitrażową w Łodzi.
Od 1982 r. roku nieprzerwanie wykonuje zawód radcy prawnego.
W dotychczasowej pracy zawodowej zajmuje się głównie obsługą klientów korporacyjnych i dużych spółek.

Specjalizacja
• prawo gospodarcze
• prawo cywilne
• prawo mieszkaniowe

URSZULA KOŁATEK-KRAJEWSKA
RADCA PRAWNY OF COUNSEL