MARCIN PIETRUK

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W latach 2007 – 2012 odbył dzienne studia Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu uzyskując specjalizacje w zakresie finansów i polityki pieniężnej oraz zarządzania finansami.
Studia ukończone z wynikiem celującym.

W 2012 roku obronił pracę magisterską pod tytułem „Powiązanie kursów walutowych i indeksów giełdowych za pomocą stóp procentowych w teorii ekonomii i praktyce rynkowej” pod kierunkiem naukowym dr Grzegorza Paluszaka. Obrona pracy magisterskiej na ocenę celującą.
Od 2012 roku specjalizuje się w dziedzinie cen transferowych. Karierę zawodową rozpoczynał bezpośrednio po studiach w Ernst & Young (obecnie EY). Autor i współautor licznych opinii z zakresu prawa podatkowego i cen transferowych.

Doświadczenia zawodowe zdobywał w ramach współpracy z kancelariami prawnymi, doradcami podatkowymi oraz firmami doradczymi, które wspierał w realizacji projektów z zakresu cen transferowych. Wraz z zwiększeniem doświadczenia i swoich kompetencji rozpoczął kierowanie projektami oraz podległym zespołem. Jego ostatnie doświadczenia zawodowe obejmują pracę na stanowisku specjalisty w jednej z największych korporacji doradczych w Polsce, gdzie kierował pracami zespołu cen transferowych i weryfikował sporządzane dokumentacje cen transferowych oraz analizy porównawcze

Specjalizacja:

 • sporządzanie dokumentacji podatkowych zgodnie z art. 9a Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 • opracowanie analiz porównawczych
 • weryfikacja zgodności dokumentacji podatkowej z przepisami polskimi i rekomendacjami OECD
 • opracowywanie analiz finansowych
 • prawo podatkowe
 • prawo gospodarcze

 

Doświadczenie:
Marcin Pietruk był i jest odpowiedzialny m.in. za:

 • nadzór, koordynacja i kierowanie pracami zespołu cen transferowych realizującym projekty dla klientów korporacyjnych prowadzących działalność w branżach: przemysłowej, produkcyjnej, budowlanej, chemicznej, rolniczej, telekomunikacyjnej i innych branżach specjalistycznych,
 • kompleksową obsługę procesu sporządzania dokumentacji cen transferowych,
 • identyfikację potrzeb klientów i weryfikację obowiązku sporządzenia dokumentacji,
 • opracowanie analiz porównawczych i złożonych dokumentacji cen transferowych – w tym dokumentacji zbiorczych dla transakcji realizowanych pomiędzy kilkoma podmiotami powiązanymi,
 • opracowanie bieżących odpowiedzi na zapytania podatkowe Klientów,
 • sporządzanie specjalistycznych opinii podatkowych i ekonomicznych,
 • realizację złożonych projektów z dziedzin finansowych w tym opracowanie procedury i polityki raportowania informacji cenotwórczych.
Marcin Pietruk
MARCIN PIETRUK
Business Consulting