AGNIESZKA STARZYŃSKA

Adwokat Agnieszka Starzyńska jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Prawo. Dodatkowo w 2018 roku ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa zamówień publicznych organizowane przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Studia ukończone z wynikiem dobry plus.

W 2012 roku na kierunku Prawo obroniła pracę magisterską pod tytułem „Działanie w stanie ostatecznej potrzeby wojskowej art. 319 k.k.” pod kierunkiem naukowym prof. nadzw. dr hab. Krzysztofa Indeckiego kierownika katedry Prawa Karnego Międzynarodowego.

Obrona pracy magisterskiej na ocenę bardzo dobrą.

Uprawnienia zawodowe Adwokata nabyła w drodze złożenia egzaminu adwokackiego po odbyciu aplikacji adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Doświadczenie zawodowe zdobywała w znakomitych łódzkich kancelariach adwokackich, gdzie uzyskała szeroką wiedzę zarówno w obsłudze prawnej przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

 

Specjalizacja:

– Prawo karne

– Prawo gospodarcze

– RODO

– Prawo Zamówień Publicznych

 

Doświadczenie:

– obrona w procesach karnych

 

Osiągnięcia:

– liczne wdrożenia RODO

 

AGNIESZKA STARZYŃSKA
Adwokat
Media: