Tarcza Branżowa – na co mogą liczyć przedsiębiorcy?

tarcza branżowa

Z zamysłem przeciwdziałania zwiększonej transmisji koronawirusa w ramach II fali epidemii, 17 października 2020 r. wprowadził ograniczenia działalności branż gastronomicznej, rozrywkowej i fitness. Tydzień później, obostrzenia przybrały na sile. Częściowo został wprowadzony lockdown, co spotkało się z niezadowoleniem przedsiębiorców działających w ramach ww. obszarów.

27 października 2020 r. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział pomoc przedsiębiorcom z ww. branż, ogłaszając prace ustawodawcze nad tzw. Tarczą Branżową. Zawierać ma ona znane już instrumenty pomocowe, których zakres oddziaływania ma jednak zostać poszerzony z dedykacją dla przedsiębiorców z branż:

  • gastronomicznej,
  • rozrywkowej (estradowej, targowej, fotograficznej, filmowej),
  • dbającej o zdrowie fizyczne (siłownie, sport, rekreacja),
  • sprzedaży detalicznej (targowiska, bazary).

Z informacji podanych na stronie internetowej Kancelarii Premiera wynika, że przedsiębiorcy z ww. branż będą mogli liczyć na:

  • zwolnienie ze składek ZUS za listopad, w przypadku uzyskania przychodu w listopadzie niższego o 40% rok do roku;
  • świadczenie postojowe za listopad, w przypadku uzyskania przychodu w X lub XI niższego o 40% rok do roku;
  • małą dotację w wysokości 5 tys. zł, w przypadku uzyskania przychodu w X lub XI niższego o 40% rok do roku.

Na dzień dzisiejszy powyższe jest jedynie zapowiedzią, jednak na podstawie dostępnego już projektu Tarczy Branżowej możemy wstępnie zweryfikować i doprecyzować powyższe deklaracje.

Zwolnienie ze składek ZUS

Projekt rzeczywiście zakłada wprowadzenie dodatkowego zwolnienia z opłacania składek ZUS za okres od 1 do 30 listopada 2020 r. wskazanych w deklaracji rozliczeniowej za ten miesiąc. Warunkami uzyskania zwolnienia jest prowadzenie na dzień 30 czerwca 2020 r. działalności gospodarczej o przeważającej działalności oznaczonej kodami PKD: 47.71.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 82.30.Z, 85.51.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.04.Z. oraz odnotowanie przychodu z tej działalności w listopadzie 2020 r. o 40% niższego niż przychód za listopad 2019 r.

Świadczenie postojowe

Projekt odnosi się do świadczenia postojowego, jednak z pewnymi ograniczeniami. Ma ono mieć charakter dodatkowego świadczenia i przysługiwać ma ono jedynie osobom prowadzącym na dzień 30 czerwca 2020 r. pozarolniczą działalność gospodarczą o przeważającej działalności oznaczonej kodem PKD: 47.71.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 82.30.Z, 85.51.Z, 86.90.A, 86.90.D, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 96.04.Z (jest to mniejszy zakres niż w przypadku zwolnienia z opłacania składek ZUS). Warunkiem jest uprzednie skorzystanie z podstawowego świadczenia postojowego (w trybie art. 15zs lub art. 15zua Tarczy Antykryzysowej) oraz odnotowanie przychodu z działalności uzyskanego w październiku albo listopadzie 2020 r. o 40% niższego niż przychód w analogicznym miesiącu roku 2019.

Mała dotacja

W aktualnej treści projektu Tarczy Budżetowej nie ma mowy o dodatkowym świadczeniu w wysokości 5.000 zł.

Planuje się jednak wprowadzenie dodatkowych regulacji dotyczących tzw. mikropożyczki, czyli pożyczki na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy w wysokości 5.000 zł. Obecna regulacja zakłada, że pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Proponuje się jednak doprecyzowanie, że w przypadku śmierci przedsiębiorcy przed upływem 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki, nie będzie istniał obowiązek dokonania spłaty pożyczki. Podobne doszczegółowienie planuje się w odniesieniu do dofinansowania części kosztów prowadzonej działalności gospodarczej.