Tarcza 6.0. – Zwolnienie z ZUS za listopad 2020 r.

wolnienie z ZUS za listopad 2020 r.

Dla części przedsiębiorców wprowadzono zwolnienie z opłacania należnych składek ZUS za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r., wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za ten miesiąc.

Celem uzyskania zwolnienia przedsiębiorca musi spełnić następujące wymogi:

  • Bycie zgłoszonym do ubezpieczeń jako płatnik składek na dzień 30.09.2020 r.
  • Prowadzenie działalności w jednej z wymienionych w przepisie branż, wg przeważającej działalności oznaczonej konkretnymi kodami PKD: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.32.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z;
  • Co najmniej 40% spadek przychodów w listopadzie 2020 w porównaniu do przychodów w listopadzie 2019.
  • Złożenie deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportów miesięcznych za listopad 2020 r. najpóźniej do 31 grudnia 2020 r. (chyba, że przedsiębiorca jest zwolniony z tego obowiązku).

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek za listopad 2020 r. można składać od 30 grudnia 2020 r., a najpóźniej do 31 stycznia 2021 r. W przypadku uiszczenia ww. składek podlegają one zwrotowi na wniosek przedsiębiorcy, po decyzji o zwolnieniu z ich opłacania.