Tag: zmiany w umowach

Zmiana umowy

Zmiana umowy spółki komandytowej – a reprezentacja spółki z o.o. będącej komplementariuszem spółki komandytowej – w kontekście uchwały Sądu Najwyższego z dnia 7 września 2018 r., sygn. akt III CZP 42/18.

W sprawie rozpatrywanej przez Sąd Okręgowy w Łodzi (sygn. akt XIII Ga 1087/17) pojawiło się zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, a dotyczące kwestii czy w przypadku zmiany umowy spółki komandytowej, której wspólnikami jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek zarządu tej spółki, wymagana jest reprezentacja spółki z o.o. zgodnie z art. 210 § 1 KSH.