Tag: wpis do KRS

Kompetencje sądu

Kompetencje sądu rejestrowego w zakresie wykreślenia z KRS

Kompetencje sądu rejestrowego w zakresie wykreślenia z KRS wpisu niezgodnego z prawem – w kontekście uchwały Sądu Najwyższego z dnia 8 grudnia 2017 r., sygn. akt III CZP 54/17. W sprawie rozpatrywanej przez sąd okręgowy pojawiło się zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, a dotyczące kwestii czy sąd rejestrowy w ramach postępowania określonego w art. 12