Tag: wartości środka trwałego

wartości środka trwałego

Wartość początkową środków trwałych można ustalić również przy pomocy biegłego w sytuacji utraty dokumentów.

Zgodnie z wyrokiem WSA w Rzeszowie z dnia 2.2.2017 r., zapadłego w sprawie o sygnaturze akt I SA/Rz 1016/16 pojęcie „podatnik nie może ustalić” dotyczy również takich sytuacji faktycznych, w których z przyczyn niezawinionych przez podatnika, od niego niezależnych, w szczególności w sytuacji siły wyższej nie może ustalić kosztu wytworzenia środka trwałego według normy zawartej

Czytaj dalej