Tag: ustawy o własności lokali

ustawy o własności lokali

Nowelizacja ustawy o własności lokali

Z dniem 11 września 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku o Krajowym Zasobie Nieruchomości,…