Tag: RODO inspektor danych

Inspektora Danych Osobowych

Podmioty publiczne zobowiązane do wyznaczenia Inspektora Danych Osobowych wg RODO

Zgodnie z artykułem 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w…