Tag: przedawnienie

przedawnienie

Przedawnienie roszczeń w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą

W kontekście wyroku Sądu Najwyższego z dnia 20 października 2016 r., sygn. akt II CSK 53/16. W art. 36 ust.…