Tag: oferta

Złożenia odwołania od decyzji

Czy oferent którego oferta została odrzucona przez instytucję zamawiającą jest uprawniony do złożenia odwołania od decyzji o udzielenie zamówienia i o zwarciu umowy z innym oferentem którego oferta również powinna zostać odrzucona?

Powyższe zagadnienie stanowiło przedmiot rozważań austriackiego sądu administracyjnego (Verwaltungsgerichtshof) który ostatecznie zwiesił postępowanie i zwrócił się do Trybunały m.in. z…