Tag: Odwołanie wobec czynności

Odwołanie wobec czynności

Odwołanie wobec czynności wyboru najkorzystniejszej oferty

Ważne orzeczenie SN                 Art. 180 ust. 2 Pzp rozszerzony na mocy nowelizacji z lipca 2016 roku, przyznał uczestnikom postępowania możliwość wnoszenia odwołań na czynność wyboru najkorzystniejszej oferty. Krajowa Izba Odwoławcza konsekwentnie odrzucała jednak odwołania, w których Wykonawcy kwestionowali wybór innej oferty z uwagi na zaniechanie wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia jego oferty. KIO twierdziła, że

Czytaj dalej