Tag: l4

Papierowe zwolnienia lekarskie

Papierowe zwolnienia lekarskie do 30 listopada 2018 roku

W dniu 1 czerwca 2018 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 10 maja 2018 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw.                 Zmiana ustawy ma na celu przedłużenie możliwości wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy w dotychczasowej (tj. papierowej)