Sukces Kancelarii: Otwarcie Przyspieszonego Postępowania Układowego dla naszej Klientki !!!

Z radością informujemy o kolejnym sukcesie Kancelarii Madejczyk, która skutecznie złożyła wniosek o ogłoszenie przyspieszonego postępowania układowego dla naszej Klientki, prowadzącej działalność gospodarczą.

Decyzja Sądu

Dnia 21 czerwca 2024 roku, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pod przewodnictwem asesora sądowego Piotra Kierskiego, po rozpoznaniu sprawy na posiedzeniu niejawnym, wydał postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego.

Postanowienie Sądu

W postanowieniu, Sąd zdecydował o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego dla naszej Klientki, prowadzącej działalność gospodarczą.

Nadzorca Sądowy

Sąd wyznaczył również nadzorcę sądowego.

Podstawa Prawna

Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny.

Nasze Zaangażowanie

Kancelaria Madejczyk z pełnym zaangażowaniem podjęła się reprezentacji Klientki przed Sądem, przeprowadzając ją przez złożone procesy prawne związane z restrukturyzacją jej działalności. Otwierając przyspieszone postępowanie układowe, otwieramy również nowe możliwości dla naszej Klientki, umożliwiając jej restrukturyzację zobowiązań i dalszy rozwój działalności.

Podsumowanie

Jesteśmy dumni z osiągniętego sukcesu i dziękujemy za zaufanie, którym obdarzyła nas Klientka. Z niecierpliwością czekamy na dalsze etapy postępowania, mając nadzieję na pozytywne zakończenie procesu restrukturyzacyjnego.

Jeśli potrzebujesz wsparcia prawnego w zakresie postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Madejczyk. Nasze doświadczenie i profesjonalizm są gwarancją skutecznej pomocy.


Kancelaria Madejczyk Twoje Zaufane Wsparcie w Restrukturyzacji i Upadłości