Sukces Kancelarii – nasza Klientka uwolniła się od milionowego długu !!!

Miło nam poinformować o kolejnym sukcesie naszej Kancelarii. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 28 marca 2023 r. ogłosił upadłość naszej Klientki, po tym jak w następstwie rozpoznania przygotowanego przez nasz Zespół wniosku uznał, że Klientka jest niewypłacalna, co oznacza, że Klientka uwolni się od długów, których wysokość przekracza 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych) !