Sukces Kancelarii – nasz Klient uwolnił się od długu, który wynosił ponad 300 tysięcy złotych !!!

Zespół Kancelarii Prawnej przedstawia swój kolejny sukces w postępowaniu upadłościowym. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim ogłosił upadłość naszego Klienta, po tym jak w następstwie rozpoznania przygotowanego przez nas wniosku uznał, że jest on niewypłacalny. To pozwoli uwolnić się naszemu Klientowi od długów, których wysokość przekracza 300.000 zł.