Kolejny sukces Kancelarii Madejczyk w sprawie CHF !

Z radością informujemy, że nasza Kancelaria odniosła kolejny sukces w walce o prawa naszych Klientów. Dzięki naszym staraniom, udało się zabezpieczyć powództwo przeciwko mBank S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie ustalenia nieważności umowy o kredyt hipoteczny „MultiPlan” waloryzowany kursem CHF, zawartej dnia 29 kwietnia 2008 roku pomiędzy naszymi Klientami, a BRE Bank Spółka Akcyjna (poprzednikiem prawnym mBank S.A.).

Sąd w dniu 04 czerwca 2024 r. postanowił unormować prawa i obowiązki stron poprzez wstrzymanie obowiązku spłaty rat kredytu przez naszych Klientów do czasu uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie. To oznacza, że Klienci nie będą musieli spłacać rat kredytu w wysokości i terminach wynikających z umowy do momentu zakończenia sprawy.

Jesteśmy dumni z tego osiągnięcia i dziękujemy naszym Klientom za zaufanie. Dążymy do tego, aby każdy czuł się bezpiecznie i pewnie, powierzając nam swoje sprawy.

📞 Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz wsparcia prawnego – tel: 570 770 551

Jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc!